Algemene voorwaarden

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan het CDA niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Het CDA aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan komen uitsluitend toe aan het CDA of haar toeleveranciers. De gebruikte code (modules) op deze site zijn uitsluitend ter beschikking gesteld ten behoeve van de website www.cda.nl. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande toestemming van het CDA.

Het is mogelijk dat via deze site toegang wordt geboden tot sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Deze sites worden niet door de CDA onderhouden. Het CDA aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte sites.

Privacystatement