CV

Van 1989 tot en met juli 2014 was Ria Oomen-Ruijten (CDA) Lid van het Europees Parlement. Voor de verkiezingen van 22 mei 2014 heeft Ria Oomen zich niet meer verkiesbaar gesteld. Ze heeft haar Limburgse opvolger gevonden in Jeroen Lenaers (afkomstig uit het Limburgse Stramproy), aan wie zij het parlementaire stokje heeft doorgegeven.

Ria is woonachtig in Maasbracht. Na het behalen van de opleiding PR en communicatie heeft Ria o.a. gewerkt bij de Limburgse energie maatschappij (PLEM). In deze periode was ze al actief binnen de jongerenorganisatie van de KVP. Daarna werd zij voorzitter van het CDJA. Haar politieke carrière begon in de Tweede Kamer. Als jongste Kamerlid lag vooral het sociaal beleid haar na aan het hart.

Na acht jaar gewerkt te hebben in de Tweede Kamer maakte zij in 1989 de overstap naar het Europees Parlement. In het Europees Parlement was zij ondermeer eerste vice voorzitter van de christen-democratische (EVP) fractie, vice-voorzitter van de commissie Milieu, Volksgezondheid en Consumentenbescherming, vice-voorzitter van de tijdelijke commissie Genetica, lid van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, lid van de commissie Gelijke Rechten van de Vrouw en voorzitter en lid van de parlementaire delegatie Zuid-Afrika.

Als nevenactiviteit vervulde Ria de voorzitterschappen van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken en van de Stichting Geschillencommissies voor Bedrijf en Beroep. Momenteel is zij voorzitter van het Overlegorgaan Park De Maasduinen/De Hamert en vervult zij diverse bestuurlijke activiteiten in sociale en culturele instellingen.