Een gouden jubileum voor Europa

In 2007 is het 50 jaar geleden dat de Europese Gemeenschap werd opgericht. Tegelijkertijd vieren we de vijftiende verjaardag van de ondertekening van het Verdrag van Maastricht. De wereld en de EU van vandaag zijn niet te vergelijken met die uit 1957 of 1991.

Nieuwjaarsartikel: CDA Maasbracht
Gevraagd door J. Cuijpers (thema: Europa)

Een gouden jubileum voor Europa
In 2007 is het 50 jaar geleden dat de Europese Gemeenschap werd opgericht. Tegelijkertijd vieren we de vijftiende verjaardag van de ondertekening van het Verdrag van Maastricht. De wereld en de EU van vandaag zijn niet te vergelijken met die uit 1957 of 1991.

In het Europees grondwettelijk verdrag dat we vorig jaar in Nederland hebben afgewezen, zaten voorstellen die Europa en dus ons allen nieuwe kansen geven. Het echt voltooien van de interne markt, een werkelijk Europees beleid voor financiele diensten en een eenduidige europees energiebeleid zijn nodig om de concurrentie op de wereldmarkt het hoofd te bieden.

Het is ook bizar dat in een tijd waarin de burger roept om meer garanties voor zijn veiligheid de voorstellen in het grondwettelijk verdrag voor meer europese integratie op het terrein van politie, justitie en vreemdelingenbeleid nu stilstaan.

Het allerbelangrijkste daarbij is dat we ons weer bewust gaan worden van alle verworvenheden die we aan Europa te danken hebben. Weer trots zijn op hetgeen we bereikt hebben en van daaruit nieuwe impulsen geven die tegemoet komen aan de zorgen van de burgers. De uitdagingen van de 21ste eeuw eisen trouwens dat we tot een oplossing komen.

In welk document dat stappenplan wordt vastgelegd is mij om het even. Europa moet efficient, transparant en democratisch functioneren en kunnen doen waarvoor het is opgericht.

Ook Nederland zal het komend jaar uit z'n schulp moeten komen. Na het "nee" uit 2005 wordt het tijd om te kijken wat we dan wel willen. Via de website www.nederlandineuropa.nl. kan iedereen zijn of haar opmerkingen geven over Europa en de verschillende thema's waar Europa zich wel of niet mee moet bezighouden. Als volksvertegenwoordiger wil ik zelf natuurlijk ook een aanspreekpunt zijn.

Wat mij betreft is 2007 in ieder geval een mooi jaar om de Europese samenwerking een frisse impuls te geven.

U allen veel zegen wensend voor het nieuwe jaar,
Ria Oomen-Ruijten
2007-01-01