Vragen

Elk lid van het Europees Parlement heeft het recht om de Europese Commissie schriftelijke vragen te stellen die hij/zij van belang acht, bijvoorbeeld naar aanleiding van berichten die in de actualiteit verschenen. Hieronder treft u de actuele schriftelijke vragen aan die Ria Oomen-Ruijten aan de Europese Commissie stelde, met waar mogelijk de bijbehorende antwoorden.