24-02-2010 Leesloepen


Betreft

Het stimuleren van supermarkten om leesloepen op winkelwagens te installeren om de leesbaarheid van informatie op producten te verbeteren

Vraag

Een Nederlandse supermarkt heeft onlangs zogeheten "leesloepen" op winkelwagens geïnstalleerd om het voor consumenten eenvoudiger te maken om de informatie op producten te lezen. Gezien de actuele discussie over de grootte van de tekst op labels van voedselproducten bij het voorstel tot een verordening over de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, zou ik de volgende vragen willen stellen:

1. Is de Commissie het ermee eens dat het installeren van leesloepen op winkelwagens een interessante manier is om de leesbaarheid van informatie op producten in een supermarkt te bevorderen? En dat dit tevens interessant zou kunnen zijn als alternatief voor, of aanvulling op, de bepalingen over de leesbaarheid van labels in de verordening betreffende voedselinformatie aan consumenten? Zo nee, waarom niet?

2. Is de Commissie bereid om actie te ondernemen om Europese supermarkten te stimuleren deze zogeheten leesloepen te installeren? Zo ja, wat voor mogelijkheden heeft de Europese Commissie daartoe? Zo nee, waarom niet?

Antwoord van de heer Dalli
namens de Commissie


Verbetering van de leesbaarheid van de voedingsetiketten is een van de hoofddoelstellingen van het voorstel van de Commissie betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten . Uit verschillende raadplegingen van de Commissie is gebleken dat de te kleine letters voor velen een probleem vormen en dit wordt bevestigd door consumentenonderzoek. Het voorstel van de Commissie stelt een minimale lettergrootte vast voor de verplichte voedselinformatie om de leesbaarheid van voedingsetiketten in alle omstandigheden te verbeteren.

Om een aantal redenen beschouwt de Commissie het installeren van leesloepen op winkelwagens of gelijkaardige initiatieven door levensmiddelenbedrijven niet als een alternatief maar eerder als een aanvulling op de bepalingen over de minimale lettergrootte. Voedingsetiketten bevatten belangrijke informatie die de consumenten niet enkel lezen bij aankoop van het product, maar ook wanneer ze het bereiden of consumeren. Daarom is het belangrijk dat de informatie in alle stadia leesbaar is. Bovendien zou het voordeel verdwijnen van een juridische, meetbare referentie waarmee een doeltreffende handhaving en controle van de leesbaarheidsvoorschriften wordt gewaarborgd.

Als het voorstel van de Commissie voor een minimale lettergrootte wordt goedgekeurd, zou het nut en de meerwaarde van leesloepen in de supermarkt beperkt worden. In dit stadium ziet de Commissie daarom de noodzaak er niet van in om Europese supermarkten te stimuleren in deze systemen te investeren.

Ga terug