24-04-2009 Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid


Op 18 maart 2009 jl. is in het Vlaamse Parlement het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid aangenomen. Het decreet voorziet in de verplichting om grondkavels in woonuitbreidingsgebied in gemeenten die onder hoge prijs- en migratiedruk staan, enkel voor te behouden voor mensen die een binding met de gemeente kunnen aantonen.

In sommigen Gemeenten in Duitsland is de prijs van bouwkavels voor niet-inwoners van deze Gemeenten — dus zowel voor Duitse als andere EU burgers — hoger dan voor eigen inwoners(1).

1. Is het Vlaamse decreet betreffende het grond- en pandenbeleid in strijd met het Gemeenschapsrecht inzake het vrij verkeer van vestiging, personen/werknemers en kapitaal?

2. Kan de Commissie naar aanleiding van vraag E-2703/08 d.d. 28 april 2008 nadere informatie geven over de voorgenomen ingebrekestelling van Duitsland bij het Europese Hof van Justitie?

(1) Zie schriftelijke vraag E-2703/08 van Ria Oomen-Ruijten (PPE-ED) aan de Commissie.

Ga terug