25-11-2009 Verantwoordelijkheid lidstaten inzake Mexicaanse Griep


Betreft: Verantwoordelijkheid lidstaten inzake Mexicaanse griep

Veel Nederlanders en andere Unieburgers wonen in het buitenland. Zij zijn echter wel via hun woonland verzekerd voor ziektekosten. Alle landen van de EU hebben hun eigen programma om mensen in te enten tegen de Mexicaanse griep.

1. Onder welke omstandigheden is het woonland verantwoordelijk voor de inenting en wanneer is het land waar mensen verzekerd zijn verantwoordelijk voor de inenting?

2. Is de Europese Commissie bereid om met spoed de lidstaten aan te spreken en te verzoeken om verantwoordelijkheid te nemen zodat alle voorzorg voor de Mexicaanse griep in acht wordt genomen?

Antwoord van mevrouw Vassiliou namens de Commissie


De Commissie heeft de verstrekking van vaccins tegen de pandemie aan niet-ingezetenen met de lidstaten besproken. De lidstaten hebben meegedeeld dat zij vaccins tegen de pandemie zullen verstrekken aan niet-ingezetenen die in hun land zijn ingeschreven. Meestal worden de vaccins tegen de pandemie gratis verstrekt.

Sinds de uitbraak van de pandemie H1N12009 heeft de Commissie nauw samengewerkt met de lidstaten om zo snel en doeltreffend mogelijk op de pandemie te reageren. De lidstaten hebben uit voorzorg diverse volksgezondheidsmaatregelen genomen. Vaak worden dergelijke maatregelen op EU-niveau besproken en besloten (zoals verklaringen van het Comité voor de bescherming van de gezondheid over de sluiting van scholen, reizen of prioritaire doelgroepen voor vaccinatie). Na overleg in de Raad van ministers van Gezondheid op 1 december 2009 onderzoekt de Commissie samen met de lidstaten of een virtuele voorraad vaccins kan worden aangelegd en andere medische tegenmaatregelen kunnen worden genomen, zodat het gemakkelijker wordt vaccins tegen de pandemie over te dragen van lidstaten die een overschot hebben naar lidstaten die een tekort hebben, of andere medische tegenmaatregelen te nemen.

Ga terug