29-04-2009 Dubbele heffing gemeentebelasting grensarbeiders Nederland en België


Inwoners van België die als grensarbeider in Nederland werken betalen overeenkomstig het Nederlands-Belgisch belastingverdrag in Nederland inkomstenbelasting over hun Nederlands inkomen. Via deze inkomstenbelasting wordt o.a. het Gemeentefonds in Nederland gefinancierd. In België betalen deze grensarbeiders over hun Nederlands inkomen de Belgische gemeentebelasting.

Inwoners van België die als grensarbeider in Duitsland werken betalen overeenkomstig het Duits-Belgisch belastingverdrag in Duitsland inkomstenbelasting over hun Duits inkomen. In België betalen deze grensarbeiders over hun Duits inkomen de Belgische gemeentebelasting. Deze grensarbeiders krijgen echter ter compensatie een belastingvermindering van 8 % van de Duitse overheid.

Inwoners van Nederland die als grensarbeider in België werken betalen overeenkomstig het Nederlands-Belgisch Belastingsverdrag in België inkomstenbelasting op hun Belgische inkomen. Maar ofschoon deze grensarbeiders niet in België wonen, betalen zij ook een vast percentage aan Belgische gemeentebelasting.

1. Vindt de Commissie dat het geval van de Belgische grensarbeiders die in Nederland werken, strijdig is met artt.39 en 293 EU-verdrag? Is er sprake van ongelijke behandeling tussen de Belgische grensarbeiders die in Duitsland resp. in Nederland werken (art. 12 EU-Verdrag)?

2. Vindt de Commissie dat er in het geval van de Nederlandse grensarbeiders die in België werken en in België gemeentebelasting moeten betalen, sprake is van strijdigheid met artt. 12, 39 en 293 EU-Verdrag)?

3. Kan de Commissie de stand geven van de judiciële procedure hierover tegen België?

Ga terug